Projelerimiz

Hatay'lı Çocuklar İçin Oyuncaklar Sizden

Hatay'lı Çocuklar İçin Oyuncaklar Sizden

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma takımı (Bak - Kadıköy) olarak sömestr tatilinde "Bir Afet Masalı Müzikali" adlı oyunumuzu depremden etkilenen çocuklarımız için oynuyoruz.

Devamını Gör
Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi

Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi

Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak için formu doldurunuz.

Devamını Gör
Bir Afet Masalı Müzikali

Bir Afet Masalı Müzikali

Afet öncesi alınacak önlemler konusunda okul hazırlık sınıfları ve ilkokul öğrencilerine yönelik olan “Bir Afet Masalı” isimli müzikal oyun Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı tarafından hazırlanmıştır.

Devamını Gör
İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

“Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Projesi”,herhangi bir sarsıntı sırasında kayarak, düşerek ya da devrilerek ölüm, yaralanma ve ekonomik kayıplara neden olabilecek mobilyalar, beyaz eşyalar, pencereler, aydınlatma elemanları, ısıtma-soğutma araçları, raflarda bulunan veya duvara asılı olan tüm eşyalar, ofis makineleri,…vb. eşyaların uygun metot ve malzemeler kullanılarak binanın duvar ya da taşıyıcı elemanlarına (kolon,kiriş,…vb.) sabitlenmesi uygulamalarının okul, konut ve iş yeri gibi mevcut yaşam alanlarında hayata geçirildiği bir çalışmadır.

Devamını Gör
Kadıköy İlçesi Parklarının Toplanma Alanı Olarak Kullanımının Sınıflandırılması Projesi

Kadıköy İlçesi Parklarının Toplanma Alanı Olarak Kullanımının Sınıflandırılması Projesi

Afet toplanma alanları, yerel yetkililerin afet’in gerçekleşmesini takip eden ilk 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hak sahipliğinin, yardım dağıtım çalışmalarında izlenecek yöntemin, hasar tespit çalışmaları hakkında edinilen bilgilerin ve karşılaşılan sorunlar hakkında nerelerden bilgi alınabileceğinin paylaşıldığı yerlerdir.

Devamını Gör
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi

“Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Projesi”,herhangi bir sarsıntı sırasında kayarak, düşerek ya da devrilerek ölüm, yaralanma ve ekonomik kayıplara neden olabilecek mobilyalar, beyaz eşyalar, pencereler, aydınlatma elemanları, ısıtma-soğutma araçları, raflarda bulunan veya duvara asılı olan tüm eşyalar, ofis makineleri,…vb. eşyaların uygun metot ve malzemeler kullanılarak binanın duvar ya da taşıyıcı elemanlarına (kolon,kiriş,…vb.) sabitlenmesi uygulamalarının okul, konut ve iş yeri gibi mevcut yaşam alanlarında hayata geçirildiği bir çalışmadır.

Devamını Gör
Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi

Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi

Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi afete yönelik olarak hazırlanan mahalle ölçeğinde bir örgütlenme modelidir. Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Proje, mahalle sakinlerini afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında örgütlemek hedefi ile bir çalışma grubu oluşturan mahallelerde proje başlatılmaktadır. Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında mahallede bulunan en az bir okul ile sitede afetlerde ve acil müdahale gerektiren kriz durumlarında aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması sağlanmaktadır. Mahalle sakinleri için afet bilinci eğitimleri organize edilmekte ve bireylerin aktif olarak projeye katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır. 2008 yılında başlanan proje kapsamında Erenköy, Fenerbahçe ve 19 Mayıs Mahallelerinde yapılan çalışmalar tamamlanmış olup tüm veriler oluşturulan mahalle risk haritalarına işlenmiştir. 2013 yılında da Lions Kalamış Körfez ve Fenerbahçe Şubelerinin ortak talip oldukları proje Feneryolu Mahallesinde uygulanmaya başlamıştır.

Devamını Gör
Access to the path 'C:\Apps\Web\afet.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.