Kadıköy İlçesi Parklarının Toplanma Alanı Olarak Kullanımının Sınıflandırılması Projesi

Afet toplanma alanları, yerel yetkililerin afet’in gerçekleşmesini takip eden ilk 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hak sahipliğinin, yardım dağıtım çalışmalarında izlenecek yöntemin, hasar tespit çalışmaları hakkında edinilen bilgilerin ve karşılaşılan sorunlar hakkında nerelerden bilgi alınabileceğinin paylaşıldığı yerlerdir.

Afet Toplanma Alanlarının fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afet riski bulunmayan alanlardan seçilmesi, aydınlatma sistemi ( elektrik kesintileri için akü kaynaklı ), temel ilk yardım malzemeleri ile birlikte sedye, el feneri, megafon, telefon hattı, battaniye, su ve tuvalet gibi temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahip olması veya bunlara yakın alanlarda bulunması gerekmektedir.

Buna göre proje kapsamında Kadıköy İlçesi sınırlarında bulunan 154 adet toplanma alanı, afetler sonrası toplanma alanı olarak kullanılmak amacı ile konum,alt yapı,...vb. özellikleri bakımından değerlendirilerek sınıflandırılmıştır.

 

 

KADIKÖY İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ

Galeri

Access to the path 'C:\Apps\Web\afet.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.