Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi

Değerli Kadıköylüler,

Kadıköy'de 21 mahallemizde afet gönüllüleri ekiplerimizi kurmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Sizleri Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya, afet hazırlık eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz.

BAK'san yaşatırsın.

Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak için:

Aşağıdaki formu doldurun.

https://afet.kadikoy.bel.tr/kadikoy-afet-gonullu-basvuru

30 Ekim 2020 yılında İzmir’ de meydana gelen deprem sonrasında Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi hayata geçirilmiş ve Kadıköy Belediye Başkanımız tarafından Kasım 2020 tarihinde “Kadıköy Afet Gönüllüsü”  çağrısı yapılmıştır.

Kadıköy Afet Gönüllüleri’nin Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışma, usul ve esaslarını belirleyen “Kadıköy Afet Gönüllüsü Çalışma Yönergesi” hazırlanmış ve 17 Mayıs 2021 tarihinde Kadıköy Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

“Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi”, olası afetler konusunda Kadıköy İlçesi'ndeki bireysel farkındalığı artırmak, mahallelerde eğitimli ve örgütlü çalışma ekipleri oluşturmak,  mahallelerde risk ve kapasite tespit çalışmaları gerçekleştirmek, Kadıköy İlçesi haricinde olası afetler için insani yardım ve müdahale kapasitesini yükseltmek ve Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı'na (BAK-Kadıköy) yeni üyelerin katılımını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Proje, Kadıköy İlçesi'nde ikamet eden, Kadıköy Belediyesi çatısı altında yürütülen afet çalışmalarına destek olan, bireysel olarak afetler konusunda eğitim alan, mahallesini afetlere karşı dirençli hale getirmek için Kadıköy Belediyesi koordinasyonunda risk ve kapasite analizi yapan, mahallelerde eğitimli ve örgütlü çalışma ekipleri oluşturmaya çalışan, aldığı eğitimler ile arama kurtarma çalışmalarında gönüllü faaliyetleri yapabilen ve ülkemizde meydana gelebilecek olası afetler için insani yardım ve müdahale kapasitesini yükseltmek amacı ile yapılacak çalışmalara gönüllü olan kişileri kapsamaktadır.

Proje kapsamında başvuru yapan Kadıköy Afet Gönüllüleri arasında akademisyen, arkeolog, avukat, ekonomist, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar, iç mimar, şehir plancısı, öğretmen, öğrenci, psikolog, mali müşavir, gazeteci, muhabir, editör, tercüman, tekniker (radyoloji, mekanik), turizmci, yazar, tiyatrocu, oyuncu, müzisyen, emekli (subay, astsubay, bankacı, öğretmen, yönetici, …vb.) gibi meslek gruplarından kişiler yer almaktadır.

Projenin bir diğer aşaması olan “Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi” kapsamında 21 mahallemizde bulunan Kadıköy Afet Gönüllüleri ve mahalle muhtarları ile koordineli olarak sahadan alınan mekânsal bilgiler CBS yazılımına aktarılarak afet öncesi risk ve analiz çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca bu projeden elde edilen veriler Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında da kullanılacaktır.

Kadıköy Afet Gönüllüleri ile mahallelerde örgütlenme çalışmaları ile olası afetler sonrasında 0-1. saatten itibaren en az 72 saat için tüm sürecin planlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu süreç için SOP (Standart Operation Procedures)’nin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmaların tamamı gönüllüler ile yürütülmektedir.

Mekânsal bilgilerin sahadan toplanarak analiz edilmesi çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda yine mahallelerde bulunan afet sonrası faydalı olacak meslek grupları (doktor, hemşire, mühendis, mimar, …vb.) bilgileri de toplanarak, söz konusu kişilerin deneyimleri doğrultusunda afet sonrası sürece dahil olmaları beklenmektedir.


 

 Kadıköy İlçesi dışında ikamet eden kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\afet.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.