Temel Afet Bilinci Eğitimi (TABE)

“Temel Afet Bilinci Eğitimi”’nin amacı, afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak için cesaretlendirmektir.

“Temel Afet Bilinci Eğitimi”, Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanmış olup afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Eğitim içeriğinde depremin nasıl oluştuğu, ülkemizde meydana gelmiş depremler, depremin tehlike ve riskleri, aile afete hazırlık planı, yapısal tehlikeler, yapısal olmayan tehlikeler ve risklerin azaltılması, sarsıntı sırasında nasıl davranılmalı, deprem sonrası karsılaşabilecek tehlikeler için alınacak önlemler ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Eğitimin sunumu Mini, Özet ve Genel olmak üzere üç farklı modülle sunulmaktadır.

Sunumu yapılacak modüle göre 1,5 saat ile 3,5 saat arasında değişen bir eğitim süresi vardır.

Birey ve Aileler için Afet Hazırlık Eğitimi (24 Nisan 2020 saat 15:00) Birey ve Aileler için Afet Hazırlık Eğitimi (25 Nisan 2020 saat 15:00)

Galeri

Access to the path 'C:\Apps\Web\afet.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.