İşyerleri İçin Verdiğimiz Eğitimler

“Temel Afet Bilinci Eğitimi”’nin amacı, afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak için cesaretlendirmektir.

Teorik Eğitim İçeriği;

 • Afet Nedir?
 • Deprem Nasıl Meydana Gelir?
 • Depremin Tehlike Ve Riskleri
 • Depremden Önce Yapılması Gereken Hazırlıklar
 • Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
 • Aile Afete Hazırlık Planı
 • Deprem Sıra Ve Sonrasında Davranış Şekilleri
 • Yangın Güvenliği

Simülasyon Uygulama Eğitim İçeriği;

 • Deneyim Odası Deprem
 • İnteraktif Portatif Yangın Söndürme
 • 5 Boyutlu Sinema

Eğitim Süresi;

 • 2 Saat Teorik
 • 1 Saat Simülasyon Uygulamaları ( Afet Eğitim Parkı )

Eğitim Ücreti;

 • Afet Eğitim Parkı 750 TL + KDV
 • Başvuru Sahibi İşyerinin Belirlediği Bir Alan 650 TL + KDV

 

UYGULAMALI YANGIN VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

“Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi”’nin amacı, yangınlar hakkında temel bir bilinç düzeyi oluşturmak, yangının nedenlerini ve tehlikelerini öğretmek ve portatif yangın söndürücüleri tanıtmak ve kullandırmaktır.

Eğitim İçeriği;

 • Yangın Nedir, Yanma İçin Gerekenler
 • Yangının Aşamaları ve Türleri
 • Yangının Nedenleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
 • Portatif Yangın Söndürücüler ve Kullanımı
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler

Eğitim Süresi;

 • 1,5 Saat Teorik
 • 30 Dakika İnteraktif Portatif Yangın Söndürücü Kullanımı ( Afet Eğitim Parkı ) (Katılımcı Sayısına Göre Değişir.)
 • 30 Dakika Açık Alan Yangın Uygulamaları ( Kayışdağı Eğitim Birimi ) (Katılımcı Sayısına Göre Değişir.)

Afet Eğitim Parkı:

 • 1,5 Saat Teorik
 • 30 Dakika (Katılımcı Sayısına Göre Değişir.) İnteraktif Portatif Yangın Söndürücü Kullanımı ( Afet Eğitim Parkı ya da Başvuru Sahibinin Belirlediği Bir Alan )

Kayışdağı Eğitim Birimi:

 • 1,5 Saat Teorik
 • 30 Dakika (Katılımcı Sayısına Göre Değişir.) Uygulamalı Portatif Yangın Söndürücü Kullanımı

Eğitim Ücreti;

 • Afet Eğitim Parkı 500 TL + KDV ( Portatif Yangın Söndürme Simülatörü Desteği İle )
 • Kayışdağı Eğitim Birimi 900 TL + KDV ( 12 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü Kullanılarak)
 • Başvuru Sahibi İşyerinin Belirlediği Bir Alan 650 TL + KDV ( Portatif Yangın Söndürme Simülatörü Desteği İle )

 

DEPREME KARŞI YAPISAL BİLİNÇ EĞİTİMİ

“Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi”’nin amacı, bireyleri binaları depreme dayanıklı hale getiren unsurlar ile ilgili bilinçlendirmek, tasarımcı, inşaatçı ve kullanıcı davranışlarının binaların deprem güvenliğini nasıl etkilediğini göstermek ve tüm bireylere, binaların depreme dayanıklı inşa edilmesinin en iyi savunucuları olmaları için cesaretlendirmektir.

Eğitim İçeriği;

 • Deprem Bölgelerinde Yapı İnşaatı
 • Zemin Verilerinin Kullanımı
 • Taşıyıcı Sistemler ve Yük Aktarma Sistemi
 • Binaların Deprem Davranışını Etkileyen Diğer Önemli Etkenler
 • Doğru Malzeme Kullanımı ve Yapım Şekli
 • Kullanım Sırasında Binaların Bakımı
 • Depreme Hazırlık

Eğitim Süresi;

 • 2 Saat Teorik

Eğitim Ücreti;

 • 500 TL + KDV
 • Başvuru Sahibi İşyerinin Belirlediği Bir Alan 650 TL + KDV

 

ACİL DURUMLARDA TAHLİYE EĞİTİMİ

“Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi”’nin amacı, afetler gerçekleşmeden farkındalık yaratarak riskleri azaltmak, tahliye hakkında temel bilgileri öğrenerek davranış şekilleri geliştirmek, halkın ve kurumların tahliye hakkında temel bilgileri öğrenmesini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği;

 • Tahliye Hakkında Genel Bilgiler
 • Tahliye Planları
 • Tahliyenin Başarısında Etkenler
 • Yangında Tahliye
 • Mekana (Hastane,Okul,…vb.) Göre Tahliye

Eğitim Süresi;

 • 1 Saat Teorik

Eğitim Ücreti;

 • 250 TL + KDV
 • Başvuru Sahibi İşyerinin Belirlediği Bir Alan 400 TL + KDV

 

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA REHBER EĞİTİMİ

“Acil Durum Planı Hazırlama Rehber Eğitimi”’nin amacı, afetler gerçekleşmeden farkındalık yaratarak riskleri azaltmak, olası acil durumlarda alınması gereken önlemlerin, görev ve sorumlulukların, çalışanların işyerlerine ait acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili temel bilgileri öğrenmesini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği;

 • Acil Durum Planının Tanımı
 • Acil Durum Planının Amacı
 • Yasal Mevzuatlar
 • Planlama Süreci Ve Adımlar
 • Planlama Ekibinin Oluşturulması
 • Tehlike Ve Risk Analizi Yapılması
 • Zarar Azaltma Ve Planlaması
 • Plan Ve Prosedürlerin Hazırlanması
 • Eğitim Ve Tatbikatlar
 • Tahliye
 • Acil Durum Malzemeleri

Eğitim Süresi;

 • 2 Saat Teorik

Eğitim Ücreti;

 • 500 TL + KDV
 • Başvuru Sahibi İşyerinin Belirlediği Bir Alan 650 TL + KDV

 

SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ VE TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ

“Sivil Savunma Görevlileri ve Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi”’nin amacı, bir afet ya da acil durumda birbirinden çok farklı halkın esnek bir biçimde karşılık verebilmelerini kolaylaştırmak, farklı rolleri ve becerileri olan ilk müdahalecilerin bir arada çalışabilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği;

 • Amaç ve Öngörüler
 • Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık
 • Hafif Arama-Kurtarma
 • Bina Hasar Sınıflandırması
 • Yaşam Kurtaran Önlemler
 • Tıbbi Olmayan Triaj
 • Halk Sağlığı
 • Afette Psikolojik İlk Yardım
 • Sivil Savunma Mahalle Görevlileri
 • Mahallede Afete Hazırlık
 • Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri

Eğitim Süresi;

 • 12 Saat Teorik ve Uygulamalı Eğitim ( Cumartesi-Pazar)
 • Eğitim Sonu Uygulamalı Tatbikat

Eğitim Ücreti;

 • 5000 TL + KDV