Bireysel Afet Bilinci Eğitimi

“Bireysel Afet Bilinci Eğitimi”’nin amacı, afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel olarak afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak için cesaretlendirmektir.

“Bireysel Afet Bilinci Eğitimi”, BAK-Kadıköy Kentsel Arama Kurtarma Takımı tarafından hazırlanmış olup afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Eğitim içeriğinde depremin nasıl oluştuğu, ülkemizde meydana gelmiş depremler, depremin tehlike ve riskleri, aile afete hazırlık planı, yapısal tehlikeler, yapısal olmayan tehlikeler ve risklerin azaltılması, sarsıntı sırasında nasıl davranılmalı, deprem sonrası karsılaşabilecek tehlikeler için alınacak önlemler ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Galeri