KADIKÖY İLÇESİ AMP

Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Projesi, Kadıköy halkını afetlere karşı korumayı, ilçenin altyapı ve üstyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirerek, güvenli kent yaşamını yaratmayı en önemli hedeflerinden biri olarak görmektedir.

Kadıköy İlçesinde karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere ve kriz durumlarına yönelik olarak İlçe-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratmak hedefiyle oluşturulmuştur.
Afete yönelik hazırlık sürecinde yerel yönetimlerin çok önemli görevler üstlenmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak, proje kapsamında afetlere karşı hazırlık, zarar azaltma, afet sonrası müdahale ve iyileştirme konularında planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her düzeyde bilgi ve kaynakların paylaşılması temelinde ilerleyen bu çalışmalar yerel ve merkezi yönetimin işbirliğinin yanında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve mahalle gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
Kadıköy Belediyesinin afete yönelik koruyucu planlama çalışmalarını bir çatı altında toplayan Afet Yönetim Projesi aşağıdaki konu başlıkları ve uygulama alanları altında yürütülmekte ve geliştirilmektedir:

İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlığınca oluşturulan İl-İlçe Acil Yardım Planına uygun bir örgütlenme modelini Kadıköy Belediyesinde uygulamaya koymak için “Kadıköy İlçesi Afet ve Acil Durum Planı” hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında kurum içi yetki ve sorumluluk değerlendirmeleri ve acil durumlarda ve afetlerde en kısa ve en etkin müdahaleyi gerçekleştirilmesi için iş bölümü ve kurumsal kaynak planlaması yapılmıştır.

Access to the path 'C:\Apps\Web\afet.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.