Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi

Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi’nin amacı, eğitim almış mahalle görevlileri, gönüllüler ve o anda gelen müdahalecilerin kendilerine ve çevrelerine etkili ve emniyetli şekilde yardım, önemli bilgilerin toplanması, kriz yönetim merkezleri ve profesyonel müdahalecilerle iletişim kurulması ve profesyonel müdahalecilere daha etkin ve etkili çalışabilmeleri için destek olmaktır.

Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim içeriğinde teorik ve uygulamalı olarak hafif arama kurtarma, bina hasar sınıflandırması,  tıbbi olmayan triyaj, halk sağlığı, afet psikolojisi, SSG-TAG görevlileri,  Olay Komuta Sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Eğitimin süresi toplam 24 saat olup 2 ya da 3 gün 8’er saat olarak gerçekleştirilmektedir.

 

EĞİTİMLERE BAŞVURU

BİRİMLERİMİZ