İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

 “İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi” , Kadıköy İlçesinde bulunan ilkokullarda öğrenim görmekte olan okul öncesi hazırlık sınıfları ile 1.2.3. ve 4.sınıf öğrencilerini afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası davranışlar konularında bilinçlendirerek afetlere hazırlıklı olmalarına katkı sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

 Proje ile ilkokullarda öğrencilerin afetler konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                          

  1.  “Eşini Bul, Afet Çantanı Hazırla Eğitimi”

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Eğitmenleri tarafından hazırlanmış olan eğitimin amacı, öğrencileri afetlerde davranış şekilleri konusunda bilinçlendirmek ve kendilerine güvenli yaşam kültürü oluşturmalarına katkı sağlamak için afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapabilecekleri hakkında temel bilgileri vererek farkındalık yaratmaktır.

Eğitim içeriğinde afet öncesinde hazırlıklı olmak için afet çantasının ne olduğu, neden hazırlanması ve içinde neler bulunması gerektiği hakkındaki bilgiler oyunla verilmektedir.

“ Afet Çantamı Hazırlıyorum Eğitimi” İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmektedir.

 

  1.  " Okul Eğitimleri ( Temel Afet Bilinci Eğitimi, Rol ve Sorumluluk Çalışmaları ve Tahliye Tatbikatı ) "

Genellikle ilköğretim okullarında gerçekleştirilen bu eğitim çalışmasında okuldaki tüm öğrencilere sınıf sınıf dolaşılarak bir ders saati içerisinde ABCD Temel Afet Bilinci eğitiminin mini sunumu verilmektedir. Eğitimlerin devamında okulda daha önceden belirlenmiş olan Sivil Savunma ve/veya İlkyardım Kolu’nda bulunan öğrencilerle rol ve sorumluluk çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Seçilen öğrencilerle taşıma teknikleri, yangın söndürme ve temel ilk yardım müdahaleleri konularında çalışmalar yapılıp daha sonra öğrendiklerini uygulamalarına imkân verilmektedir. Eğitimin son gününde ise tüm okulda tahliye tatbikatı yapılmakta ve bu tatbikat gözlemlenerek eksiklikler okul yönetimine raporlanmaktadır.        Tatbikat öncesinde rol ve sorumluluk çalışmalarına katılan öğrenciler okula davet edilen velilere öğrendiklerini göstermekte ve onlara uygulatmaktadır. Tahliye tatbikatı sırasında rol ve sorumluluk çalışması yapan öğrenciler öğrendikleri tüm bilgileri uygulamaktadır. Eğitim toplam üç gün sürmektedir.

 

 

BİRİMLERİMİZ