EĞİTİMLER

 • Temel Afet Bilinci Eğitimi (TABE)

  Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi ( DKYB )

  Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitimde deprem bölgelerinde yapı inşaatı, zemin verilerinin kullanımı, taşıyıcı sistemleri ve yük aktarma sistemi, binaların deprem davranışını etkileyen etkenler, doğru malzeme kullanımı ve yapım şekli, kullanım sırasında binaların bakımı, depreme hazırlık konularında bilgi verilmektedir. Eğitimin süresi 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi

  Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi’nin amacı, eğitim almış mahalle görevlileri, gönüllüler ve o anda gelen müdahalecilerin kendilerine ve çevrelerine etkili ve emniyetli şekilde yardım, önemli bilgilerin toplanması, kriz yönetim merkezleri ve profesyonel müdahalecilerle iletişim kurulması ve profesyonel müdahalecilere daha etkin ve etkili çalışabilmeleri için destek olmaktır. Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanmıştır. Eğitim içeriğinde teorik ve uygulamalı olarak hafif arama kurtarma, bina hasar sınıflandırması, tıbbi olmayan triyaj, halk sağlığı, afet psikolojisi, SSG-TAG görevlileri, Olay Komuta Sistemi hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitimin süresi toplam 24 saat olup 2 ya da 3 gün 8’er saat olarak gerçekleştirilmektedir.

  Devamını Gör
 • Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi:

  Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi’nin amacı, yangınlar hakkında temel bir bilinç düzeyi oluşturmak, yangının nedenlerini ve tehlikelerini öğretmek ve portatif yangın söndürücüleri tanıtmak ve kullandırmaktır. Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Eğitmenleri tarafından hazırlanmıştır. Eğitim içeriğinde yangın nedir, yanma için gerekenler, yangının aşamaları ve türleri, yangının nedenleri, yangın söndürmede kullanılan yöntemler, portatif yangın söndürücüler ve kullanımı ile yangın yerindeki tehlikeler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Eğitimin süresi 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi

  Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde temel tahliye bilgileri, tahliye örnekleri, yangında tahliye, okul ve hastanelerde tahliye konuları bulunmaktadır. Eğitim süresi 45 dakikadır.

  Devamını Gör
 • Acil Durum Planı Hazırlanma Rehber Eğitimi:

  Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde acil durum planı, plan hazırlama süreci ve adımlar, tehlike ve risk analizleri ile zarar azaltma çalışmalarının planlanması, plan ve prosedürlerin hazırlanması, tahliye ve tatbikat ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Uygulamalı Sel Ve Müdahale Teknikleri Eğitimi

  Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde sel ve oluşma nedenleri, zararları, sel öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği, müdahale yöntemleri ve ekipmanlar ile ilgili konularda teorik bilgileri içermektedir. Eğitimin ikinci kısmı olan uygulamalı eğitimde ise müdahale de kullanılan ekipmanların, iplerin, düğümlerin tanıtımı ve kullanılması ile ilgili verilen bilgilerin uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresi 1 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Kurtarma Malzemelerinin Tanıtımı ve Kullanımı

  Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde İstanbul Valiliği tarafından hazırlanmış olan Afet Konteynerlerinin bulunduğu yer,içerisinde bulunan malzeme ve ekipmanın ne olduğu,ne işe yaradığı hakkında bilgiler verilmekte,konteyner içinde bulunan kırıcı,delici, jeneratör,…vb. ekipmanın çalıştırılması ve kullanılması uygulamaları gerçekleştirilmektedir.Eğitim süresi 1 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 2 saattir.

  Devamını Gör
 • Afet Parkı Okul Eğitimleri

  Afetler toplumun her kesimini etkilemekte ancak özellikle çocuklarda büyük travma yaratabilmektedir. Erken yaşta çocukların ailelerini bilinçlendirmesinin daha verimli sonuçlar vereceği de düşünülerek bunun toplumda afet bilincinin geliştirilebilmesi için fırsat olacağı değerlendirmesi sonucu afet öncesi eğitim programları ile çocukları afetlerde davranış şekilleri konusunda bilinçlendirmek ve kendilerine güvenli yaşam kültürü oluşturmalarına katkı sağlamak afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapabilecekleri hakkında temel bilgileri vererek farkındalık yaratmak önemlidir. Bu doğrultuda oluşturulan “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” projesinin amacı, afetler meydana gelmeden önce hazırlıklı olmak adına yapılması gerekenleri, kapalı alanlardan uzakta, eğitimleri oyunlar ve uygulamalar yardımıyla eğlenceli hale getirerek, simülasyon sistemlerinin de desteği ile yaygınlaştırmaktır. Son yıllarda artan betonlaşma sonucu yaşam alanlarımızda ulaşabileceğimiz yeşil alanların sayısı giderek azalmaktadır. Eski yerleşimlerden biri olan ilçemizde de yeşil alan sayısı sınırlıdır. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, ilçemizde de olan bu ihtiyacı başta afet olmak üzere çeşitli konular ile ilgili eğitimlerle birleştirerek kent sağlığına da yeni bir anlayış getirmiştir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar birçok meyve ağacının (erik, dut, kiraz, incir, ceviz, fındık) bulunduğu bu alanda hem hayatımızın kaçınılamaz gerçeği olan afetler hakkında bilgi sahibi olmakta hem de açık alanda yapılan eğitimler ile eğlenerek öğrenmeyi deneyimlemektedir. Parkta sadece afetler değil, daha birçok farklı konuda eğitimler verilmektedir. Eğitimler, özellikle çocuk odaklı ve temel olarak 10 yaş grubu çocukları hedef almakla birlikte bunlara ek olarak, ailelerin birlikte katılabileceği, her yaş grubuna yönelik açık alan etkinlikleri, eğitim atölyeleri de gerçekleştirilmektedir. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, tamamen eğitim konseptli olması nedeni ile özellikle okullarla koordineli şekilde randevu ile çalışmakta olup gün içerisinde dışarıdan gelen vatandaşlarında tüm eğitim ve etkinliklere katılım sağlanması mümkündür. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkında gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikler Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından yürütülmektedir. Parkta yürütülmekte olan eğitim modeli dört ana bölümden oluşmaktadır.  Deprem Deneyim Odası Ülkemizde olmuş depremlerin verileri kullanılarak 3 eksenli simülatör yardımıyla gerçeğe yakın şekilde deprem deneyiminin yaşanması sağlanmaktadır. Ayrıca katılımcılara, deprem sırasında neden çök-kapan-tutun yapılması gerektiği, düşebilecek ya da devrilebilecek eşyalardan korunmak için mobilyaların sabitlenmesinin önemi, ev ya da işyerinden güvenli şekilde çıkışın nasıl yapıldığı anlatılmakta ve uygulatılmaktadır.  5 Boyutlu Sinema Katılımcılara, hareketli platformda depremlerin oluşumu, ana ve artçı depremler, Afet Çantası, Aile Afet Planı, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması gibi deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar 3 boyutlu film ile anlatılmaktadır.  İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu Yangın Söndürme Simülasyonu ile katılımcılara yangın, yangın çeşitleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Katılımcılara yangın ve müdahale yöntemleri hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında, interaktif söndürme simülasyonu yardımı ile verilen teorik bilgilerin ışığında portatif yangın söndürücü kullanımı, yangına müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi, kurtarmacı güvenlik önlemleri gibi konularda tamamlayıcı uygulamalar yapılmaktadır.  Açık Alan Afet Bilinçlendirme Eğitim Etkinlikleri Park içerisinde mevcut olan binalar dışında kalan yeşil alanlarda çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Eğitmenleri tarafından hazırlanmış, park içerisindeki yeşil alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte katılımcıların oynayarak ve deneyerek afetler öncesinde bilinç düzeyi arttırılmaktadır. Afet eğitimleri ile birlikte çocuklara afetlerin hayatımızın bir parçası olduğunu öğreterek, öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamada ailelerin de katılımının eğitimlerin hayata geçirilmesinde kolaylık sağladığı düşünülerek velilerinde dahil olabildiği etkinliklerde gerçekleştirilmektedir. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkında gerçekleştirilmesi planlanan açık alan etkinlikleri; • "Eşini Bul, Afet Çantanı Hazırla" Eğitimi • Ailece Kamptayız • Eğlenceli Açık Alan Eğitimleri  Gruplar İçin Yetişkin Eğitimleri En fazla 15 kişiden oluşan yetişkin gruplara yönelik olarak afet bilincini yükseltmek amacı ile depremden önce, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği gibi çeşitli konuları içeren "Temel Afet Bilinci Eğitimi" gerçekleştirilmektedir. Teorik sunumdan sonra "Simülasyon Sistemleri" ile katılımcılar daha önce ülkemizde meydana gelmiş depremleri, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gereken davranışları deneyimlemektedirler. • Temel Afet Bilinci Eğitimi • Deprem Simülasyonu • 5D Sinema • İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu  Diğer Eğitim ve Etkinlikler İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve ilçemizde faal olan ve afetler üzerine çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışma protokolleri yapılmış olup, bu kapsamda parkta; • STK Eğitim ve Etkinlikleri • Yetişkinler İçin Atölyeler gerçekleştirilmektedir.  Afet Sonrası Dönüştürülebilir Park Mobilyaları Uygulamaları Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkında afetler sonrasında kullanılabilecek farklı fonksiyonları olan dönüştürülebilir park mobilyaları da bulunmaktadır. Bu sayede günlük hayatta dinlenme amaçlı kullanılan park mobilyalarından bankların ocak, kamelyaların çadır,…vb. olarak dönüşebilmesinin afetlerden sonra insan hayatını kolaylaştırmak için etkili olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca afetlerin etkilerini en aza indirmek için çeşitli bilgilerin paylaşıldığı Afet Eğitim Parkı’nda solar panel aydınlatma ve şarj istasyonu da bulunmaktadır. AFET EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PARKI ÇALIŞMA ESASLARI • Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkı’nın çalışma takvimi aylık hazırlanmakta olup tüm eğitim ve etkinlikler için randevu alınmaktadır. • Eğitim ve etkinliklere katılacak gruplar en fazla 15 kişiden oluşmaktadır. • Park öğrenci grupları olmadığında tüm ziyaretçilere açıktır. AFET EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PARKI ÇALIŞMA PROGRAMI • Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkı haftanın altı (6) günü açıktır. • Parkın çalışma saatleri; Hafta içi : 08.00 - 17.00 Cumartesi : 09.00-18.00 • Okul Eğitimleri o Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.30 - 12.00 saatleri arasındadır. • Öğleden sonra küçük gruplarla eğitimler (5 Boyutlu Sinema ve Deprem Deneyim Odası) gerçekleştirilmektedir.

  Devamını Gör

BİRİMLERİMİZ